NO STRESS   EN   FI   GR   PT   ES   SE

Facebook
    HOME     PROJEKTISTA     STRESSITESTI     EVENTS     OPINTOJAKSOT     CONTACTS
STRESSIN ARVIOINTITYÖKALU

STRESSIN ARVIOINTITYÖKALU

Tarjolla olevan oppimateriaalin tavoitteena on tarjota tietoa ja osaamista työperäisen stressin tunnistamiseen, stressistä johtuvien riskien arviointiin ja työperäisen stressin hallintaan työpaikalla.

Oppimateriaaliin tutustumisen jälkeen lukijan tiedot ja osaaminen koskien työperäisen stressin merkkien tunnistamista, riskien arviointia ja niiden työelämälle aiheuttamia ongelmia lisääntyy.

Opintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen osallistujan odotetaan tunnistavan mitä työperäinen stressi on, ymmärtävän sen vaikutuksia, osaavan arvioida työstä aiheutuvasta stressistä johtuvia riskejä, esitellä työperäisen stressin ehkäisemisen mittaustapoja, ratkaista työstressistä johtuvia ongelmia, osallistua työperäisen stressin hallinnan toimenpiteisiin ja tuottaa hyvinvointia työhön.

ROOLIPELI

ROOLIPELI

Roolipeliä käytetään oppimiskokemuksen syventämiseen ja se antaa osallistujalle mahdollisuuden henkilökohtaisesti havainnoida työperäisestä stressistä johtuvien riskien hallintaa. Roolipeli tarkastelee riskien hallinnan keinoja esimerkki pk-yrityksessä. Pelin tavoitteena on helpottaa uuden tiedon sisäistämistä ja innostaa yhteistyöhön.

OPPIMATERIAALI

OPPIMATERIAALI

Tarjolla olevan oppimateriaalin tavoitteena on tarjota tietoa ja osaamista työperäisen stressin tunnistamiseen, stressistä johtuvien riskien arviointiin ja työperäisen stressin hallintaan työpaikalla.

Oppimateriaaliin tutustumisen jälkeen lukijan tiedot ja osaaminen koskien työperäisen stressin merkkien tunnistamista, riskien arviointia ja niiden työelämälle aiheuttamia ongelmia lisääntyy.

Opintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen osallistujan odotetaan tunnistavan mitä työperäinen stressi on, ymmärtävän sen vaikutuksia, osaavan arvioida työstä aiheutuvasta stressistä johtuvia riskejä, esitellä työperäisen stressin ehkäisemisen mittaustapoja, ratkaista työstressistä johtuvia ongelmia, osallistua työperäisen stressin hallinnan toimenpiteisiin ja tuottaa hyvinvointia työhön.

Partners Financing Disclaimer
AITEX CITEVE IDEC SKETCHPIXEL Triforma Oy Lifelong Living Programme This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there